Rabu, 19 November 2008

Buku Risalah Pemimpin Ke 9 - Bakal Terbit!Sedikit ulasan mengenai tajuk dan kulit

"Idealisme" bermaksud aktivis muda dengan idea-idea kreatif dan baru. "Kematangan" bermaksud aktivis lama yang matang dan sarat dengan pengalaman. Gabungan kedua-dua aktivis ini mampu memacu untuk mencapai agenda pejuangan.

Salaman tangan dilingkungi dengan bulatan bertone umpama medan tenaga sebagai simbolik paduan 2 akivis ini. Lagi kuat genggaman tangan, lagi kuat tenaga pacuan yang akan dihasilkan. Bulatan-bulatan kecil di bawah mewakili saf yang terusun dan teratur dalan paduan ini.

Pemilihan kod warna C60K30 (Cyan 60% dan Black 30%) sebagai asas warna latarbelakang juga sebagai simbolik gabungan di atas. Betulkah gabugan peratusan 60% orang muda + 30% orang lama atau nisbah 2:1 boleh menghasilkan pacuan yang hebat?

Ini boleh dibahaskan oleh semua ahli dan rakan JIM

petikan dari lamanweb JIM oleh:
abu hanifah

Tiada ulasan: